<
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text

הזז להגדלת התמונה

Hill's PRESCRIPTION DIET

z/d Dog Food

גדלי אריזות
370g

Nutrition clinically proven to reduce skin & digestive signs from food intolerances

צורך / מאפיין

Food Sensitivities

טעם

Original

גודל גזע

Small Breed, Medium Breed, Large Breed

שלב חיים

Adult, Senior

סמל גבעות

מומלץ על ידי וטרינרים ברחבי העולם

357 kcal (370 g) פחיות

רכיב Dry Matter1
%
Protein 21.2 %
Fat 16 %
Carbohydrate / NFE 52.2 %
Crude Fiber 4.8 %
Ash 5.6 %
Calcium 0.83 %
Phosphorus 0.59 %
Potassium 0.85 %
Sodium 0.31 %
Magnesium 0.08 %
Vitamin A 61009 IU/kg
Vitamin C 187 ppm
Vitamin D 1535 IU/kg
Vitamin E 808 IU/kg
Total Omega-3 FA 1.21 %
Total Omega-6 FA 4.03 %
Beta-Carotene 2.43 ppm

הפניות

1ערכי האנליזה המוצגים עשויים להיות שונים במקצת מהערכים המוצגים על אריזת המוצר. שני המצגים מתאימים למפרט המוצר.

Adult maintenance

Weight of Dog — kgs Amount per Day - 370 g cans Amount per Day - grams
1 0.25 + 5 g
2 0.25 + 30 g
4 0.5 + 40 g
5 0.5 + 55 g
10 1 + 75 g
20 1 + 200 g
30 2 + 205 g
40 2 + 305 g
50 2 + 395 g
60+ 2 + 8 g per kg

Adult maintenance

Weight of Dog — kgs Amount per Day - 13 oz (370 g) cans
1 1/3
2 1/2
4 1
5 1
10 1 3/4
20 3
30 4
40 5
50 6
60+ 40 g per kg

Please note - for customers who have previously fed this diet prior to the inclusion of ActivBiome+ technology, it is recommended you transition your pet to the upgraded formula over a 7 day period. Please consult your vet for any additional information


Ask your veterinarian for specific feeding instructions for your pet. This is only a guide. Grams are the most accurate form of measurement. For best results:

– Gradually transition to this new food for 7 days or more.

– Exclusively feed the recommended Prescription Diet dry and wet foods.

– Keep fresh water available at all times.

– Have your veterinarian monitor your pet's condition.

– To prevent suffocation, keep the packaging out of the reach of pets & children.


אוכל ישן

אוכל חדש

יום 1-2

ימים 1-2

ימים 3-4

ימים 5-6

יום 7

כמות האוכל יום 1

ימים 1-2

כמות האוכל יום 2

ימים 3-4

כמות האוכל יום 3

ימים 5-6

כמות האוכל יום 4

יום 7

ימים 1-2

ימים 3-4

ימים 5-6

יום 7

 

מרכיבים

COMPOSITION: Meat and animal derivatives, derivatives of vegetable origin, oils and fats, minerals, fruit, seeds. Protein source: Chicken liver hydrolysate. Carbohydrate source: Maize starch.

Food sensitivities and intolerance are potentially serious problems that can result in irritated skin, coat and ear conditions or even gastrointestinal upset. Dogs that have adverse food reactions due to a food allergy (typically to a protein in the food) or intolerance benefit from a food designed for food sensitivities. Hill's nutritionists and veterinarians developed Prescription Diet z/d clinical nutrition especially formulated to support your dog's food sensitivities. In fact, z/d is clinically proven nutrition to reduce skin & digestive signs from food intolerances.


This canned food has a ground texture with an irresistible taste that makes it easy for your dog to love.

איך המזון עובד:

  • With highly hydrolysed animal protein
  • With fish oil, increased levels of essential fatty acids & high levels of vitamin E
  • With a proven blend of prebiotic fibres

איך המזון עוזר:

  • This nutrition visibly supports a healthy skin & coat
  • Helps promote a healthy skin barrier
  • Provides excellent stool quality
  • S+OX SHIELD: Formulated to promote a urinary environment that reduces the risk of developing struvite and calcium oxalate crystals.

מידע נוסף:

ActivBiome+ ingredient technology is a proprietary blend of prebiotics shown to rapidly nourish the gut microbiome to support digestive health and well-being

Formulated to help

reduce the risk of struvite & calcium oxalate crystals

גאים בעזרה ל-11 מיליון חיות מחמד בעמותות למצוא בתי קבע, ועוד היד נטויה

®Prescription Diet

תזונה ייעודית פורצת דרך, המספקת פתרונות תזונתיים שמציבים את חיית המחמד צעד קדימה, לחיים הטובים ביותר.

מידע נוסף